Studija

Studija razvoja preduzetništva u Lazarevcu sa zaključcima i preporukama za dalji razvoj јe rezultat aktivnosti projekta “Start-up Lazarevac” koji je sproveo Centar za podršku loklanom održivom razvoju. Projekat je finansiran od Grada Beograda-Sekretarijata za privredu u 2023 godini.

I UVOD

Gradska opština Lazarevac je kao najznačajniji industrijski centar Srbije, oduvek bila suočena sa izazovom planiranja svoje budućnosti. Velika zavisnost života stanovnika čitave opštine od razvoja i stabilnosti rudarskog basena Kolubara, ograničenost uglja kao resursa ali i potrebe u zaštiti životne sredine, doprineli su da su svi napori u proteklom periodu koji su se odnosili na razvoj drugih privrednih grana kao i razvoja preduzetništva  bili suočeni sa izazovima u pogledu dugoročnosti, stabilnosti i istrajnosti.

Sa druge strane, iako je industrijski centar, gde je veliki deo površine opštine pod direktnim uticajm ugljenokopa, Lazarevac poseduje i druge, prvenstveno ljudske kao i pirodne i infrastrukturne resurse koji uz dobro strateško planiranje i angažovanje mogu doprineti daljem razvoju lokalne zajednice, samim tim i uticati na održivu budućnost opštine.

Geografski položaj Lazarevca i njegova povezanost, blizina Beograda kao velikog tržišta ali i diferentnih ciljnih grupa uz ravnomeran razvoj infrastrukture u ruralnom području uz sprovodjenje ciljeva zacrtanih strategijama razvoja mogu dalje ubrzati razvoj lokalne zajednice i njima dati veći efekat u ekonomskom i socijalnom smislu.

S tim u vezi jedan od pravaca razvoja i stubova buduće održivosti lokalne zajednice u Lazarevcu mora biti razvoj preduzetništva koje može imati ključnu ulogu u tom procesu. Preduzetništvo ima značajan uticaj na razvoj lokalne zajednice kroz stvaranje radnih mesta, ekonomski rast, inovacije, konkurenciju, lokalnu samoodrživost i društvenu angažovanost. Podsticanje preduzetničkog duha i podrška lokalnim preduzetnicima može biti ključno za napredak i prosperitet zajednice.

Imaš poslovnu ideju?

Kontaktiraj nas i svedoči kako ideja postaje stvarnost.