O nama

Centar za podršku lokalnom održivom razvoju“ je neprofitna organizacija osnovana sa ciljem da postane pokretač lokalnog i regionalnog održivog razvoja, primenom savremenih metoda upravljanja projektima i projektnog ciklusa. Takođe, naša organizacija je osnovana sa ciljem da postane mesto gde se rađaju nove ideje – mesto susreta svih ključnih činilaca lokalnog i regionalnog razvoja.

Opšti društveni razvoj zavisi u mnogome od velikog broja malih pomaka na lokalnom i regionalnom nivou, a razvoj lokalnih zajednica zavisi pre svega od kreativnih ljudi i institucija koji pokreću i realizuju nove i održive projekte.

Lokalnog razvoja nema bez pravih  ideja. Pravih ideja nema bez pravih ljudi.

Ciljevi delovanja udruženja:

  • unapređivanje društvenog, ekonomskog i održivog razvoja zajednica na lokalnom i regionalnom nivou,
  • pospešivanje efikasnosti i rada institucija i osposobljavanje njihovih resursa, edukacija građana, privrede i institucija u oblasti socio-ekonomskog i održivog razvoja
  • podizanje svesti, posebno stručne javnosti, o korišćenju projektnih metoda i kreiranju održivih rešenja,
  • podrška u izradi i implementaciji lokalnih strategija – afirmacija strateškog pristupa kod planiranja lokalnog održivog razvoja,
  • podizanje svesti stanovništva o značaju zaštite životne sredine sa aspekta održivog razvoja
  • pružanje podržke u sprovođenju lokalnih i nacionalnih mera za zaštitu životne sredine
  • podrška u izradi i implementaciji lokalnih strategija ekonomskog razvoja
  • podrška u izradi lokalnih ekoloških akcionih planova

 Vizija naše organizacije je da postane prepoznatljiva kao pokretač i pouzdan partner u oblasti lokalnog i  regionalnog razvoja.

 Misija naše organizacije je da poveća stepen iskorišćenosti lokalnih i regionalnih potencijala u svrhu razvoja i održivosti lokalnih zajednica

 Pokretači lokalnog i regionalnog razvoja kroz definisanje i realizaciju lokalnih razvojnih projekata, primenom savremenih metoda upravljanja projektima i projektnog ciklusa

 Reference udruženja i osnivača:

ProjekatGodina realizacijeNaručilac
Osnivanje projektnog centra za lokalni održivi razvoj GO Lazarevac ( EU Exchange 3 program)2011Gradska opština Lazarevac
Izrada projektne aplikacije za projekat ENERGINVEST (CBC HU-SRB) -„Investment opportunities in energy production from agricultural biomass”. The project ID: HUSRB/1203/213/129.2012Magyar Megújuló Energia Szövetség
Osnivanje klastera „Plodovi Kolubare“ – tehnička podrška SKGO (EU projekat)2013Gradska opština Lazarevac
Obuka - PCM za EU fondove2013Opština Žabalj
Obuka - PCM za EU fondove2013Opština Irig
The Opportunities of the Serbian-Hungarian regional development - Establishing Incubator houses (Marketing staregy) - podizvođači2013Hozam 2001 Vidékfejlesztőés Gazdasági SzolgáltatóKft.
Izrada modela integralnog turističkog proizvoda za projekat ATRIUM (Sout-East Europe) - podizvođači2013Fond – Turistički klaster mikroregije Subotica - Palić
Obuka za pisanje projekata i evaluacija projekta2013Resurs centar Kolubarskog okruga
Osnivanje pčelarskog centra – „Kačerski med“ (EU Exchange 4 program)2014Gradska pština Lazarevac i Zemljoradnička zadruga „Kačerski med“
Obuka - PCM za EU fondove2014Opština Žabalj
Izrada dela projektnog predloga kojim se aplicira kod Evropske Komisije, a po pozivu EACEA 2014 – CREATIVE EUROPE.2014Fondacija EXIT
Novi Sad - Kulturna prestonica Evrope (priprema dela dokumentacije)2016Grad Novi Sad
Mobilni vodič kulturnih sadržaja-Lazarevac na dlanu2018Grad Beograd Sekretarijat za privredu
Digitalizuj se domaćine-e trgovinom do novih kupaca2020Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Internet prodavnica – plodovi vrednih ruku2021Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
START UP - Lazarevac2023Grad Beograd Sekretarijat za privredu